Inomhusmiljö ventilation

Inomhusmiljö och ventilation,Fastigheter idag har ofta självdrag eller mekanisk frånluft som bara släpper betald och uppvärmd luft direkt ut på taket.


Har vi råd med att betala för något som sedan skall släppas rakt ut i luften när ett nytt ventilationsaggregat med återvinning och betalar sig på några år. När en brand sprider sig krävs ordentliga brandskyddssystem det är styrelsen i en bostadsrättsförening skyldig att se till att den fungerar. Ni kan säkerställa mycket om ni anlitar Co2 Nordic för att besiktiga brand- och säkerhetssystemen i fastighetens entré, garage, lägenheter, kontor eller centrumlokaler.


BRF ENGELSMANNEN 4 I BROMMA 95 LGH.

Denna förening är ganska ny med ny byggt hus från 2009, ändå väljer beställare och byggare att bygga ventilation som tar all uppvärmd luft och suger den och skickar uppvärmd och betald luft ut i luften, här återvinner vi med ventilations och återvinning 85 % av värmen i lägenheterna. vi sätter återvinningsaggregat med två värmepumpar från NIBE som tillverkar varmt vatten och fjärrvärmen kommer bara arbeta korta perioder under året. Med denna lösning får föreningen nu 40 % mindre bergvärmeanläggning och får nu plats på sin tomt med energiborrhålen. När föreningen har satt solceller som producerar el kommer föreningen ha nästan helt gratis värme i sin fastighet.


Brandsäkerhet i fastigheter hör ihop med ny ventilation,Co2 Nordic hjälper Er i styrelsen med 100 % brandskydd i Er fastighet, ventilation som suger ut rök på rätt ställe i fastigheten när en fastighet skall evakuerats – Er brandsäkerhet är vår specialitet .När en brand sprider sig krävs ordentliga brandskyddssystem det är styrelsen i en bostadsrättsförening skyldig att se till att den fungerar. Ni kan säkerställa mycket om ni anlitar Co2 Nordic för att besiktiga brand- och säkerhetssystemen i fastighetens entré, garage, lägenheter, kontor eller centrumlokaler.


Vi har bred erfarenhet och kompetens som gör att vi effektivt kan se över lokalerna interiört och exteriört, bedöma risker, göra konsekvensbedömningar och föreslå lösningar för utrymning, släckning och ventilation som gör det möjligt att hinna ut.


Vi tar hand om dokumentation till att samordna nya installationer och följa upp demon men även handla upp ny anläggning.Vi kan radon i Er fastighet

Ta Co2 Nordic till hjälp för att mäta och minska Era radonnivåer i Er eller Era fastigheter.


Radon är en gas som via sönderfall till radioaktiva atomer binds vid dammpartiklar, den varken syns, smakar eller luktar och på detta sätt kommer ner i Er människors lungor vid inandning. Socialstyrelsen har sänkt riktvärdet för radon. I skolor och förskolor ska riktvärdet 200 Bq/m3 vara uppnått senast år 2010. I alla bostäder ska detta mål ha uppnåtts senast år 2020.


Eftersom radon som vi nämnt inte luktar, syns eller smakar är enda sättet att upptäcka det att mäta. Radon kan komma in i inomhusluften från tre källor: marken, byggnadsmaterialet eller via vattnet. Våra kunder har alltid en lägenhet eller utrymme som är för högt. Men med rätt ventilationssystem så försvinner det helt.

 

Marken

Radon finns i marken i hela Sverige, utom på Gotland som har kalkgrund. Otätheter i byggnadens grund kan medföra att jordluft med radon sugs in i huset då det flesta lägenheter har ett stort undertryck. Även ett litet läckage kan innebära förhöjd radonhalt inomhus.

 

Byggnadsmaterialet

Blå lättbetong (blåbetong) användes fram till ca 1975 i väggar, men även i bjälklag. Antalet väggar/bjälklag av blå lättbetong och ventilationen i en byggnad påverkar radonhalten inomhus. Dålig ventilation tillsammans med blå lättbetong kan innebära förhöjd radonhalt inomhus och med tiden skada oss.

 

Vattnet

Radon i dricksvattnet är vanligtvis inget problem då man har kommunalt vatten, men i bergborrade brunnar kan förhöjda radonhalter finnas, det kan vi lätt mäta.

 

Radonmätning och åtgärder

Co2 Nordic utför mätning av radon i inomhusluften, och kontrollerar om blå lättbetong finns i byggnadsmaterialet. Om mätningarna visar på höga radonhalter kan vi sedan utarbeta ett åtgärdsförslag, så när vi bygger nya hus bygger vi med ekologiska produkter som gör att känsliga människor inte påverkas.


Tlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.com


Här kan ni boka besiktning av brandsäkerhet kostnadsfritt.

Fyll i formuläret, vi svarar inom 24 timmar. Tack.

 
 
 
 

Ökad luft med högsta kvalité och återvinning


Ger mycket bättre hälsa, mindre fuktskador i Er fastighet, ni spar energi. Fråga våra kunder..


Byt till nytt FTX-system

Brf Koppartältet

Vi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Nya hus men ändå släpper ventilationen ut uppvärmd och betlad varm luft rakt ut på taket, varför elda för kråkorna.
Återvinning i Brf Engelsmannen 4, vi valde NIBE F1345 x 2 för att göra varmt vatten toppen lösning.
SÅ HÄR SER MÅNGA VENTILATIONSAGGREGAT UT, VI SER TILL ATT NI FÅR ETT NYTT OCH MODERNT ÅTERVINNINGSAGGREGAT INSTALLERAT.
PROJEKTERING AV NY BERG OCH VENTILATIONSANLÄGGNING
BRF ENGELSMNNEN 4 VENTILATION OCH ÅTERVINNING, NYA FASTIGHTER FRÅN 2011, NÄSTA STEG BERGVÄRME 😃
Sprängt och spräckt berg i Brf koppartältet 160 lägenheter, toppen bra syns inte idag att vi varit där. Bromma.
PDL-Center i Frihamnen Padel-tennis Måns Zelmerlöw, Jonas Björkman (tennis) Henrik Söderberg, Jonas Andersson, värme och sanitet.
Vi hjälper HSB-föreningar i Sverige med energiprojekt och upphandling av bergvärme, ventilation, återvinning, FTX, solceller.
Sponsrat Skärgårdsradion 90,2 MHz Jesse & Loognas radiostation som drivs i Sandhamn Seglarhotellet med solceller..
PDL - Center (Padel-tennis) i Frihamnen, här har vi projekterat värme och Sanitet.
Skär utanför Sandhamn, bevara vår skärgård. Vi har gjort Sandhamns Seglarhotell med vattenvärme med värmepump och tar bottenvatten under macken.
Viktigt att bevara vårt kulturarv, här bodarna i Sandhamn vår otroligt vackra skärgård. Här har vi sponsrat Jesse & Loogna på Skärgårdsradion med solceller som driver deras radiostation.

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET  INOMHUSMILJÖ OCH VENTILATION

Referenser

Brf Engelsmannen 4, 94 lgh

Återvinning med frånlultsvärmepumpar

Brf Runby Gårdar, 215 lgh Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lgh, bergvärme fläktar på tak med modbus

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved