FTX

FTX-VENTILATION MED ÅTERVINNING,


Ett energieffektivt ventilationssystem sänker dina löpande  kostnader.


Återvinning via FTX

Kostnaden för uppvärmning och ventilation står som bekant för en betydande del av fastighetens driftkostnader. Genom att investera i ett effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) kan du reducera dina löpande kostnader rejält. Installerar du ventilation med värmeåtervinning samtidigt som du åtgärdar med att ta bort fjärrvärmen och energiborra för bergvärme. Våra kunder går från över 200 kWh/m2 till under 37 kWh/m2 i det flesta installationer vi gör. Skulle en fastighet värma upp 10 000 m2 skulle den gå från 2 000 000 kWh/m2 till 370 000 kWh det är mycket pengar att spara och kanske lägga på nya tak, dränering, fönster, dörrar, ny tvättstuga m.m.


FTX har mycket lång livslängd och blir mycket kostnadseffektiv.


Hos Co2 Nordic får du tillgång till kunskap om såväl fastighetsskötsel och byggentreprenader som hyreshus. Du får stöd att att effektivisera verksamheten oavsett om du har privata, offentliga eller affärsinriktade fastigheter. Vi bistår med projekt- och kostnadshantering och föreslår klimatmedvetna och kostnadseffektiva lösningar.


När vi gjort förstudien och energianalysen så hjälper vi Er hela vägen till färdig och nytt FTX-system med återvinning. När vi gjort konstruktion så är det dags att handla upp ny anläggning den handlas upp tillsammans med Er och styrelsen för att få bästa tänkbara anläggning och till bästa tänkbara pris och att ni förstår vad ni verkligen får.


Visste ni att hälsa blir mycket bättre med ventilation och just FTX, se artikel SVD nedan.

Hur påverkas vi av dåligt ventilation och smutspartiklar i inomhusluften som vi lever dagligen i!

Det orsakar högt blodtryck och andra hjärt- kärlsjukdomar.


Av alla luftrelaterade sjukdomar, är hjärt- och kärlsjukdomar det som orsakar flest förtidiga dödsfall i världen. En europeisk forskningsstudie pekar nu ut den troliga mekanismen. Partiklarna orsakar högt blodtryck, som i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Bakom studien står bland andra professor Göran Pershagen, Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Studien refererades utförligt i Svensk Dagbladet den 25 oktober.


Dålig luft kan kopplas till en mängd sjukdomar och besvär, exempelvis:

•hjärt- och kärlsjukdomar

•kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

•sämre lungfunktion

•blodcancer

•psykiatriska diagnoser, bl a demens

•dålig sömn

•minskad arbetslust

•sämre koncentrations- och inlärningsförmåga.


Läs mer i länk...


Tlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.com


FÖRSTUDIE & ENERGIANALYS BOKA HÄR
Brf Koppartältet

Brandbergen, stora FTX--aggregat sitte under tak och som minskar föreningens kostander på lång sikt vilket är bra.

FTX,


Här förklarar vi lite hur FTX fungerar  i stora fastigheter som hyres och bostadsrättsföreningar.


Hos Co2 Nordic får du tillgång till kunskap om såväl fastighetsskötsel och byggentreprenader som hyreshus. Du får stöd att att effektivisera verksamheten oavsett om du har privata, offentliga eller affärsinriktade fastigheter. Vi bistår med projekt- och kostnadshantering och föreslår klimatmedvetna och kostnadseffektiva lösningar.


Återvinning via till-och frånluft är det effektivaste mentions och åtevinningssystem, som även bidar till en helt annan boende och inomhusmiljö. Nästan all tillförd energi från belysning, hushållsel och boende återtillförs via trapphuset och in i lägenheterna igen. Vi alstrar mycket fukt i en lägenhet där och när vi exempelvis duschar, torkar kläder eller lagar mat behöver luften bytas ut mycket oftare än en halv gång i timmen. Långvarigt hög luftfuktighet leder till mögel som är hälsofarligt och skadar huset. En viktig faktor är att bl.a. spaltventilerna i sovrum eller varadagsrum kan användas som tilluftdagsrum men här är det viktigt att blanda luft från utsidan in i lägenheten så det inte känns dragit och kallt. Med våra system och installationer får ni bästa tänkbara inomhus miljö och människor i lägenheter med FTX känner sig mycket piggare och det blir och får jämn och varm luft i lägenheten.


• Komforten inne blir stabil, även om utetemperaturen pendlar.

• Kraftigt minskat smuts från spaltventiler, då tilluften till lägenheterna är filtrerad och uppvärmd.

• Smutsig luft från stadsmiljö kommer inte in i lägenheterna.

• Minskar kraftigt radon, då ventileringen sker via trapphuset och tilluft.

• Tar bort matos och lukt från grannar, även från gatan.


När vi gjort förstudien och energianalysen så hjälper vi Er att handla upp Er nya eller kompletterade anläggning

Styr med uppkoppling ventilation med återvinning.


Vi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Nya hus men ändå släpper ventilationen ut uppvärmd och betlad varm luft rakt ut på taket, varför elda för kråkorna.
Återvinning i Brf Engelsmannen 4, vi valde NIBE F1345 x 2 för att göra varmt vatten toppen lösning.
SÅ HÄR SER MÅNGA VENTILATIONSAGGREGAT UT, VI SER TILL ATT NI FÅR ETT NYTT OCH MODERNT ÅTERVINNINGSAGGREGAT INSTALLERAT.
PROJEKTERING AV NY BERG OCH VENTILATIONSANLÄGGNING
BRF ENGELSMNNEN 4 VENTILATION OCH ÅTERVINNING, NYA FASTIGHTER FRÅN 2011, NÄSTA STEG BERGVÄRME 😃
Sprängt och spräckt berg i Brf koppartältet 160 lägenheter, toppen bra syns inte idag att vi varit där. Bromma.
PDL-Center i Frihamnen Padel-tennis Måns Zelmerlöw, Jonas Björkman (tennis) Henrik Söderberg, Jonas Andersson, värme och sanitet.
Vi hjälper HSB-föreningar i Sverige med energiprojekt och upphandling av bergvärme, ventilation, återvinning, FTX, solceller.
Sponsrat Skärgårdsradion 90,2 MHz Jesse & Loognas radiostation som drivs i Sandhamn Seglarhotellet med solceller..
PDL - Center (Padel-tennis) i Frihamnen, här har vi projekterat värme och Sanitet.
Skär utanför Sandhamn, bevara vår skärgård. Vi har gjort Sandhamns Seglarhotell med vattenvärme med värmepump och tar bottenvatten under macken.
Viktigt att bevara vårt kulturarv, här bodarna i Sandhamn vår otroligt vackra skärgård. Här har vi sponsrat Jesse & Loogna på Skärgårdsradion med solceller som driver deras radiostation.

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET- FTX

Referenser

Brf Engelsmannen 4

Återvinning på frånluft

Brf Runby Gårdar Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lgh, bergvärme fläktar på tak med modbus

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved