Fastighetsskötsel

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET OCH FASTIGHETSSKÖTSEL

Brf Koppartältet

Fastighetsskötsel

 

Våra fastighetstekniker ronderar Er eller Era fastighet med regelbundenhet för att säkerhetsställa funktionen i de tekniska installationerna och för allmän ordning och reda. Vi har uppnått en nivå till.

 

 

Fastigheter kräver löpande underhåll och reparationer när det behövs, det är viktigt för att behålla fastighetsvärdet i Er fastighet. Vi på Co2 Nordic kan erbjuder bostadsrätts-föreningar och andra fastighetsägare tillgång till kvalificerade fastighetsskötare.

 

Våra fastighetstekniker ronderar er fastighet med regelbundenhet för att säkerhetsställa funktionen i de tekniska installationerna samt även upprätthålla en god trivsel hos Er. Vi har även specialiserat våra fastighetsskötare med specialutbildning men även certifieringar som gör att det inte kan justera sönder en fastighet, vad vi menar är att fastighetsskötare ofta inte är utbildade på drift gällande fjärrvärme, bergvärme och ventilation. Genom att vi kopplar upp oss mot alla anläggningar via styr och bredband som hissar, tvättstuga, belysning, bergvärme, ventilation så behöver vi inte lika många timmar som andra förvaltare och fastighetsskötare som måste fysiskt vara på plats, våra system talar om hur Era anläggningar mår.

 

Som fastighetsägare erhåller ni regelbundna rapporter där vi noterar eventuella fel och brister som har upptäckts vid rondering och som bör åtgärdas.

 

Hos Co2 Nordic får du tillgång till kunskap om såväl fastighetsskötsel och byggentreprenader som hyreshus. Du får stöd att effektivisera verksamheten oavsett om du har privata, offentliga eller affärsinriktade fastigheter. Vi bistår med projekt- och kostnadshantering och föreslår klimatmedvetna och kostnadseffektiva lösningar.

 

När vi gjort förstudien och energianalysen så hjälper vi Er hela vägen till färdig och driftoptimerad anläggning. Våra klara anläggningar handlas upp tillsammans med Er och styrelsen för att få bästa tänkbara anläggning och till bästa tänkbara pris.

 

Tlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.com

 

Vi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Referenser

Brf Engelsmannen 4

Återvinning på frånluft

Brf Runby Gårdar Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lgh, bergvärme fläktar på tak med modbus

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved