Förvaltning

Förvaltning,


Vi kan erbjuder hyres, - bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare en fullständig ekonomisk/administrativ och teknisk förvaltningslösninar. Med vår långa och breda erfarenhet men även kompetens hjälper vi styrelsen i frågor som exempelvis styrelsestöd, teknisk projektledning eller framtagande av underhållsplaner som är tydliga för att kunna förvalta en fastighet och styrelsen i en förening skall själva ha bra koll.
Projektledning

Från start till mål


Att underhålla och utveckla en fastighet är en ansvarsfull uppgift men även lyckas sänka energikostnaden.

Fastigheten, bostadsrättsföreningens största tillgång, måste regelbundet vårdas och utvecklas och då för trivsam boendemiljö och god och långsiktig ekonomi. Det är styrelsens ansvar att se till detta och utbilda sig inom vissa områden. En uppgift som ofta kan vara tekniskt komplicerad, innebära höga juridiska krav och förutsätter en genom- arbetad finansiering. Genom att ta hjälp av en expert som vi inom detta område blir Ert projekt mycket tryggare för såväl styrelse som för boende det kan flera hundra bostadsrättsföreningar intyga. Co2 Nordic har projektledare med spetskompetens inom fastighetens alla olika delar och med erfarenhet och kunskap att driva projekt från start till mål.


Som samarbetspartner till bostadsrättsföreningen är projektledarna vana att vara det stöd som föreningen behöver i stora som små projekt – med allt från totalåtagande med projekte- ring, upphandling, kontraktsskrivning, byggledning under genomförande till besiktning.


Många frågor betyder många svar

För att projekt skall starta krävs det många saker som skall göras, säkerställas som konstruktion av en fastighet och det är problemet för många föreningar som inte själva har kompetensen utan får hjälp av kunniga och erfarna konsulterat annars tar det tid och ibland för lång tid vilket gör att förening kan förlora stora pengar (fjärrvärmen är helt slut och går plötsligt sönder) Innan ni har kommit så långt är det en rad olika punkter och steg som behöver gås igenom och många frågor som ska få ett svar.


 • Vad ska göras i projektet och vad kostar det? Behövs bygglov och ritningar? Hur lång tid kommer det att ta? Vilken entreprenör ska få förtroendet? Hur kan projektet genomföras för att de boendes vardag ska påverkas så lite som möjligt? Det och många andra frågor som hör ett projekt till kan Co2 Nordics projektledare hjälpa Er att få svar på.
 • För en styrelse kan arbetet med att förankra projektet i bostadsrättsföreningen vara ett tillräckligt ansvarsfullt och tidskrävande uppdrag. Låt därför en projektledare ta hand om allt det praktiska.


Genom att anlita Co2 Nordic redan i ett tidigt skede får ni en partner som leder Er från start till mål utan risk att det går fel på vägen.Enklare och effektivare

Med Co2 Nordics projektledare får ni en samarbetspartner, ett avtal och ett pris för projektledningen. Enklare än så kan det inte bli och ni i styrelsen kan ägna Er åt det löpande styrelsearbetet. Vill ni hellre bara ha hjälp med någon del av projektet går det naturligtvis också r gå Flexibilitet, effektivitet, trygghet men även lyhördhet är ord som beskriver tjänsterna som Co2 Nordic erbjuder inom projektledning. våra projektledare har lång och bred erfarenhet av entreprenadarbeten och är certifierade kvalitetsansvariga enligt Plan- och Bygglagen. Det betyder att projektledaren kan ta ett totalt projektledningsansvar från kartläggning av nödvändiga insatser till slutbesiktning och garantiuppföljning.


Vi är experter inom projektledning

Co2 Nordic är experter på projekt- och byggledning för både mindre och större projekt, upphandling av entreprenader, tekniska och ekonomiska utredningar, bygglovsärenden, bidragsansökningar, OVK-besiktningar, teknisk konsultation samt energi- och radonutredningar. Inom Ventilation och återvinning är vi experter med över 20 års erfarenhet, vi kombinerar bergvärme med ventilation och ni får en driftkostnad låg som passiva hus fast Ert hus är 67 år gammalt.


Exempel på olika typer av uppdrag våra projektledare kan hjälpa din förening med:


 • Stambyte eller stamrenovering Fasadrenovering
 • Renovering och målning av fönster Byte av fönster
 • Renovering av befintliga balkonger Montage av balkonger
 • Renovering eller nyinstallation av hissar.
 • Dränering av grunder, omläggning av tak, nya tak
 • Renovering av innergård
 • Inredning av råvind från råvind till färdig produkt och försäljning, vi har egna mäklare.
 • Omvandling av lokaler till bostäder
 • Ombyggnad av undercentraler, bergvärme och ventilation med återvinning som FTX eller med frånluft och värmepumapar
 • Injustering av värmesystem
 • Ombyggnad av fläktanläggningar
 • Installation av undermätningssystem, styrsystem till övervakning
 • Installation av fjärrövervakningssystem för värmesystem
 • Upprättande av underhållsplan
 • Brandskydd
 • Snöröjning takAVSKRIVNINGAR I EN BOSTADSRÄTTFÖRENING

Nedan an ni se vad avskrivningstider är för olika delar i en fastighet som värme eller byggnader som exempel.


 • Värmeanläggning 4 %
 • Byggnader 1 %
 • Inventarier 20 %


AVSKRIVNINGAR I ÅR PÅ EN FASTIGHET

Avskrivning i en bostadsrättsförening brukar ske linjärt, över den förväntade nyttjandeperoioden med hänsyn till väsentligt restvärde.


 • Byggnad - Stomme och grund                                                                                                       117 år
 • Byggnad - Stomkopl/Innerväggar m.m.                                                                                      117 år
 • byggnad - Fasad                                                                                                                                   35 år
 • Byggnad - Yttertak                                                                                                                              50 år
 • Byggnad -El                                                                                                                                           30 år
 • Byggnad - Värmepumpar, bergvärme eller återvinning vent med värmepumpar             20 år
 • Byggnad - Hissar                                                                                                                                  20 år
 • Byggnad - Trapphusventilation                                                                                                        20 år
 • Byggnad - Frånluftsväxlar                                                                                                                 20 år
 • Byggnad -Varmvattencirkulation                                                                                                    20 år
 • Byggnad - Tilluftsfläktar                                                                                                                    20 år
 • Byggnad -Markanläggningar                                                                                                            20 år
 • Byggnad - inventarier, verktyg, installation                                                                            5 -10 årNågot som vi verkligen kan hjälpa Er med är att även förklara på ett bra sätt så alla förstår i styrelsen eller på medlemsmöten.


Tlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.com


Brf Koppartältet

Vi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Nya hus men ändå släpper ventilationen ut uppvärmd och betlad varm luft rakt ut på taket, varför elda för kråkorna.
Återvinning i Brf Engelsmannen 4, vi valde NIBE F1345 x 2 för att göra varmt vatten toppen lösning.
SÅ HÄR SER MÅNGA VENTILATIONSAGGREGAT UT, VI SER TILL ATT NI FÅR ETT NYTT OCH MODERNT ÅTERVINNINGSAGGREGAT INSTALLERAT.
PROJEKTERING AV NY BERG OCH VENTILATIONSANLÄGGNING
BRF ENGELSMNNEN 4 VENTILATION OCH ÅTERVINNING, NYA FASTIGHTER FRÅN 2011, NÄSTA STEG BERGVÄRME 😃
Sprängt och spräckt berg i Brf koppartältet 160 lägenheter, toppen bra syns inte idag att vi varit där. Bromma.
PDL-Center i Frihamnen Padel-tennis Måns Zelmerlöw, Jonas Björkman (tennis) Henrik Söderberg, Jonas Andersson, värme och sanitet.
Vi hjälper HSB-föreningar i Sverige med energiprojekt och upphandling av bergvärme, ventilation, återvinning, FTX, solceller.
Sponsrat Skärgårdsradion 90,2 MHz Jesse & Loognas radiostation som drivs i Sandhamn Seglarhotellet med solceller..
PDL - Center (Padel-tennis) i Frihamnen, här har vi projekterat värme och Sanitet.
Skär utanför Sandhamn, bevara vår skärgård. Vi har gjort Sandhamns Seglarhotell med vattenvärme med värmepump och tar bottenvatten under macken.
Viktigt att bevara vårt kulturarv, här bodarna i Sandhamn vår otroligt vackra skärgård. Här har vi sponsrat Jesse & Loogna på Skärgårdsradion med solceller som driver deras radiostation.

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET, FÖRVALTNING

Referenser

Brf Engelsmannen 4

Återvinning på frånluft

Brf Runby Gårdar Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lgh, bergvärme fläktar på tak med modbus

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved