Förstudie

Så här går det till i en bostadsrättsförening när vi gör en förstudie hos Er. Det tar ca 2 veckor från möte till klar förstudie hos Er. 😃

Styrelsen beslutar om förstudie

Någon i styrelsen träffar Co2 Nordic i Er fastighet för att inventera fastigheten, Co2 tar in underlag för förstudien.

Co2 Nordic går igenom värmesystem och ventilation för att se föreningens fastighets möjligheter, co2 Nordic gör beräkningar och budget för projekt

Nu har styrelsen fått alla uppgifter och en presentation med projektor, beslut fattas och energiprojekt startar och föreningen spar mycket pengar i  framtiden.

Kontaktperson


Huvudkontakt

Chris Hedjerson

Projektledare, samordnare


Enspännarvägen 1, 4 tr


131 52 NACKA STAND


+ 46 76 22 55 996


e-post: chris@co2nordic.com

Förstudie, Energikartläggning & Energianalys i Er fastighet,


Co2 Nordic har ett stort utbud av tjänster och produkter inom fastighetsteknik och drift. De huvuddelar som vi arbetar efter för att säkerställa en ny satt energinivå är följande i Er fastighet:FÖRSTUDIE, ENERGIKARTLÄGGNING


För att kunna verifiera projekt och selektera ut fastigheter som för ny fjärrvärme, bergvärme, ventilation med återvinning, fastighet som bygg (renovering av lokaler, lägenheter, vindar till lägenheter som byggs om och säljs men även ny styr som exempel genomförs i en förstudie (energikartläggning). Detta för att kunna rikta insatser på de objekt där det finns stor potential att spara driftkostnader och energi i. I större fastighetsbestånd är denna fas nödvändig för att komma igång snabbt och lägga tid på rätt objekt. Självklart får ni en budgetkalkyl som gör det lättare att ta beslut efter.ENERGIANALYS


Medlemmar i en bostadsrättsförening har ofta eller ibland frågor eller undrar kring energibesparande åtgärder i Eran fastighet eller fastigheter. Genom att göra en förstudie och gå igenom samtliga system inom fastigheten kan en ny energinivå fastställas och som är fullt i genomförbar. I energianalysarbetet upprättas även ett underlag som ni i föreningen kan ta beslut av det gör även en presentation för eventuellt kommande energiprojekten där vi visar hur ni skulle kunna göra. Energianalysen omfattar genomgång av alla tekniska försörjningssystem inom fastigheten, såsom värme, kyla, ventilation, hybridanläggning, styr och regler. Här kommer den nya energinivån att bestämmas för alla fastighetens olika system. Målet med energianalysen är att fastighetsägare ska få en bra överblick över fastighetens energianvändning, system i fastigheten samt konkreta åtgärdsförslag där besparing är i fokus men även här lämnas en budgetkalkyl för att underlätta för Er kunder om ni behöver låna pengar för vissa delar i projektet.


PROJEKTERING


När ni valt att gå vidare görs underlag och konstruktion upprättas, det gör det möjligt för oss att handla upp alla delar och installationer i en upphandling, det gör att alla inblandade entreprenörer vet vad det skall räkna på. vi ritar upp alla tekniska system och olika delarna som skall byggas om och nu kan energiprojektet ta form. Nu kan vi låsa den nya energinivån i projektet. Tänk vad lätt det blir för Er att få en enkel och bra bild av vad som kommer att göras.


ENERGIPROJEKT


Co2 Nordics främsta inriktning är fastigheter där vi tillsamman med Er genomföra energiprojekt gällande energibesparingar inom värme, kyla, ventilation, el, vatten, hybridpaneler (solceller och solfångare tillsammans. Energiprojekt är alltid en kombination av ombyggnad eller nyinstallation av de VVS-tekniska system som finns inom fastigheter men även energieffektivisering som driftoptimering.


Genom att tillämpa ett mycket strukturerat arbetssätt med över 20 års erfarenhet och dela upp projektet i olika faser, kan man säkerställa den nya energinivån i fastigheten. Hur kan vi veta det? Då vi utfört 100 -tals fastigheter vet vi att det stämmer efteråt, ni får gärna fråga våra kunder. Se referenser.


Med en dokumenterad och noggrann uppföljning vi  inte bara de nya nivåerna på media, utan även en långsiktig besparing.


DRIFTOPTIMERING


Fastigheten kommer injusteras med alla nya flöden, temperaturer och effekter som därefter dokumenteras. Co2 Nordic hjälper till med en långsiktig besparingen genom utbildning av personal och med internet och webbuppkoppling mot fastigheten. Här kan ni spara mycket på att skriva avtal med oss som då ser till att inga andra kan skruva sönder Er fina nya anläggning.

NYA ANLÄGGNINGEN KLAR OCH DRIFTSATT NI SPAR CA 60 % - ÅR


Fastigheten är nu klassad lika bra eller bättre än passiva hus. Se våra energiprojekt och referenser, några av dem. Tänk på det ni får gärna träffa ordförande i våra kunders föreningar och det kan berätta hur bra det blev och hur det gick tillväga, vill ni också ha liten förbrukning och lägga dessa pengar ni spar på ny anläggning på andra saker som fasader, tak, fönster, stambyten eller mycket annat som en fastighet behöver då bokar vi en .


BRF ENGELSMANNEN 4 NYTT HUS SLÄPPTE BETALD OCH UPPVÄRMD LUFT RAKT UT PÅ TAKET, NU ÅTERVINNING ALL LUFT OMVANDLAS TILL VARMVATTEN OCH FÖRENINGEN ANVÄNDER KNAPPT FJÄRRVÄRMEN. LOKALER SOM SKALL  BYGGAS OM


Väldigt ofta har en förening stora behov av att få in pengar för att inte behöva höja hyror, här är vi experter på att hitta lösningar  vi börjar ofta med ventilation sedan bergvärme som då blir ca 40 % mindre bergvärmeanläggning och ni spar pengar även här, onödigt att betala för för stor anläggning. Vi kan även konstruktion gällande hus och stora fastigheter och kan hjälpa till att förädla Era lokaler på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Med rätta kontakter och våra kollegor som bara arbetar med att bygga om lägenheter eller bygga på Eran fastighet uppepå redan befintligt hus eller bygger bostadsrätter på mark som våra egna mäklare säljer till högsta och bästa  pris. Med tuffa upphandlingar med entreprenörer som vi vet kan detta får vi bästa pris men vi gör även konstruktioner själva vid upphandlingar och även listor på vad entreprenörerna skall räkna på då blir det billigare.


 

 

FÖRVALTNING


Att underhålla och utveckla en fastighet är en ansvarsfull uppgift.

Fastigheten, bostadsrättsföreningens största tillgång, måste regelbundet vårdas och utvecklas – för trivsam boendemiljö och god och för långsiktig ekonomi. Det är styrelsens ansvar. En uppgift som ofta kan vara komplicerad, innebära höga juridiska krav och förutsätter en genom- arbetad finansiering. Med två egna jurister kan vi hjälpa Er med alla frågor som ni har idag. Genom att ta hjälp av en expert blir ert projekt mycket tryggare för såväl styrelse som för boende. Co2 Nordic har projektledare med spetskompetens inom fastighetens alla olika delar och med erfarenhet och kunskap att driva projekt från start till mål. Med flera hundra egna fastigheter som vi tar hand om idag vet vi vad ni behöver. Vi arbetar med alla kända förvaltare.


OMBILDNING


Vårt intresse och glädje är lika stort  i små som stora ombildningar.


Vår samarbetspartner och ombildningskonsulter ombildar både för den mindre föreningen med två grannar som vill köpa sitt hus och de stora områden med hundratals kanske tusentals lägenheter. Vi hjälper dig med en lyckad ombildning till bostadsrätt, det har vi bevis för.


Vänd dig till Co2 Nordic när du behöver hjälp med ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Med ledande erfarenhet och spetskompetens i branschen hjälper vi er från de inledande förhandlingarna med fastighetsägaren till en lyckad ombildning till bostadsrätt, vi hjälper Er även med banken ni får lägre räntor genom oss. Vi levererar unika helhetslösningar genom vår breda kompetens. Vi med samarbetspartner  genomför var tredje bostadsrättsombildning i Sverige vilket gör att ni får all den kompetens ni behöver hela vägen .


FASTIGHETSSKÖTSEL


Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare en fullständig ekonomisk/administrativ och teknisk förvaltningslösning. Med vår breda erfarenhet och kompetens hjälper vi styrelsen i frågor som exempelvis styrelsestöd, teknisk projektledning eller framtagande av underhållsplaner.

När du anlitar oss för fastighetsförvaltning säkerställer vi att den dagliga driften sköts på bästa sätt samtidigt som vi tar ett övergripande och långsiktigt ansvar för fastighetens underhåll. Vi kan hjälpa dig att sänka dina långsiktiga driftkostnader genom att analysera både avtal och fastigheternas tekniska installationer. Förvaltning ska löna sig och genom att låta oss ta ansvaret för din fastighetsförvaltning kan du vara säker på att få goda resultat.INOMHUSMILJÖ OCH VENTILATION


Återvinning via till-och frånluft är det effektivaste system, som även bidar till en helt annan boendekomfort. Nästan all tillförd energi från belysning, hushållsel och boende åter tillförs via trapphuset och in i lägenheterna igen.


Fördelar


  • Ökar inomhuskomforten inne och gör stor skillnad, då tilluften är uppvärmd som tillförs lägenheterna, endast 20%     luft kommer in via    spaltventilerna.
  • Komforten inne blir stabil, även om utetemperaturen pendlar.
  • Kraftigt minskat smuts från spaltventiler, då tilluften till lägenheterna är filtrerad och uppvärmd.
  • Smutsig luft från stadsmiljö kommer inte in i lägenheterna.
  • Minskar kraftigt radon, då ventileringen sker via trapphuset och tilluft.
  • Tar bort matos och lukt från grannar, även från gatan.
  • Kräver väldigt lite underhåll.
  • Återvinningsgrad på upp till 85% av värmen i lägenheterna.STYR & REGLER


Driftövervakning en viktig del i en ny värme eller ventilationsanläggning. Här kan ni spara mycket pengar, tänk så mycket färre gånger en människa behöver åka ut med bil i köer när vi lätt kan se hur värmeanläggningen gå och mår via vår smartphone t.o.m. idag. Våra styrsystem hjälper vi Er med att även lägga in hissar, tvättstuga, nycklar med tagg, lampor på gårdar eller i trapphus styrning av dem m.m.


Boka förstudie och energianalys här

När vi gjort förstudien och vi kommer till energianalysen så hjälper vi Er hela vägen till färdig och driftoptimerad anläggning. Er nya värme och ventilationsanläggning handlas upp tillsammans med oss och Er styrelse för att få bästa tänkbara anläggning och till bästa tänkbara pris. Skrolla en bit ner och fyll i förstudieblanketten.


Tlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.com

DRIFTOPTIMERING FÖR BERGVÄRME OCH ÅTERVINNING (VENTILATION)

Brf Runby Gårdar 215 lägenheter ett gruppboende och en förskola

Boka förstudie här, fyll i formuläret.

Då kommer vi ut på plats till Er fastighet kostnadsfritt.

 
 
 
 
Brf Koppartältet
Nya hus men ändå släpper ventilationen ut uppvärmd och betlad varm luft rakt ut på taket, varför elda för kråkorna.
Återvinning i Brf Engelsmannen 4, vi valde NIBE F1345 x 2 för att göra varmt vatten toppen lösning.
SÅ HÄR SER MÅNGA VENTILATIONSAGGREGAT UT, VI SER TILL ATT NI FÅR ETT NYTT OCH MODERNT ÅTERVINNINGSAGGREGAT INSTALLERAT.
PROJEKTERING AV NY BERG OCH VENTILATIONSANLÄGGNING
BRF ENGELSMNNEN 4 VENTILATION OCH ÅTERVINNING, NYA FASTIGHTER FRÅN 2011, NÄSTA STEG BERGVÄRME 😃
Sprängt och spräckt berg i Brf koppartältet 160 lägenheter, toppen bra syns inte idag att vi varit där. Bromma.
PDL-Center i Frihamnen Padel-tennis Måns Zelmerlöw, Jonas Björkman (tennis) Henrik Söderberg, Jonas Andersson, värme och sanitet.
Vi hjälper HSB-föreningar i Sverige med energiprojekt och upphandling av bergvärme, ventilation, återvinning, FTX, solceller.
Sponsrat Skärgårdsradion 90,2 MHz Jesse & Loognas radiostation som drivs i Sandhamn Seglarhotellet med solceller..
PDL - Center (Padel-tennis) i Frihamnen, här har vi projekterat värme och Sanitet.
Skär utanför Sandhamn, bevara vår skärgård. Vi har gjort Sandhamns Seglarhotell med vattenvärme med värmepump och tar bottenvatten under macken.
Viktigt att bevara vårt kulturarv, här bodarna i Sandhamn vår otroligt vackra skärgård. Här har vi sponsrat Jesse & Loogna på Skärgårdsradion med solceller som driver deras radiostation.

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET, FÖRSTUDIE

Vi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Referenser

Brf Engelsmannen 4, 95 lgh

Återvinning på frånluft görs om till varmvatten.

Brf Runby Gårdar 215 lgh, gruppboende och förskola Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lgh, bergvärme fläktar på tak med modbus styr

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved