Energieffektivisering

Energieffektivisering, garanterad avkastning.

Spara genom energisamarbete tillsammans med oss. Enkla åtgärder kan många gånger ge stora besparingar.


Co2 Nordic strävar efter att skapa så kallade intelligenta fastigheter där vi bygger in teknik som övervakar och styr energiförbrukningen på ett smart sätt vilket leder till effektivisering och lägre driftskostnader. Övervakning sker idag bl.a. via våra mobiler.


Energianalyser och förstudie i tidiga skeden.. 


Med hjälp av våra mycket avancerade analysverktyg, praktisk erfarenhet ute på fältet bland våra kunder och beräkningar medverkar vi i tidiga skeden för att få bästa möjliga helhetslösning för våra kunder, som spar mycket pengar. Boka förstudie här..


Hos Co2 Nordic får du tillgång till kunskap om såväl fastighetsskötsel och byggentreprenader som hyreshus. Du får stöd att effektivisera verksamheten oavsett om du har privata, offentliga eller affärsinriktade fastigheter. Vi bistår med projekt- och kostnadshantering och föreslår klimatmedvetna och kostnadseffektiva lösningar.


Att minska energianvändningen i en fastighet är en prioriterad fråga för alla fastighetsägare. Kombinationen av lägre driftskostnader, blir mindre miljöpåverkan och ett mycket högre värde på fastigheten är självklart något vi alla vill uppnå.


En viktig del av energieffektivisering är att optimera fastighetens drift som värme och ventilation. Alltså se till att installationer som styr exempelvis uppvärmningen inte jobbar på fel sätt. Det ger lägre energikostnader över tid.

Och i längden är det just driften som kostar mest. Man brukar prata om att 10 procent är byggkostnad och 90 procent är driftkostnad för en byggnad under dess livstid. Så att genomföra en energieffektivisering är lika viktigt för befintliga fastigheter som vid nybyggnationer. De kontinuerligt stigande energipriserna kan du inte påverka – men du kan göra det bästa möjliga av driften. Bergvärme och återvinning kan sänka fd fjärrvärme med över 60% många gånger ända upp till 80% när vi har återvinning på ventilationen med.

 

Energieffektivisering behöver inte vara detsamma som att investera i ny utrustning. Snarare handlar det om att justera och trimma den befintliga värmeanläggningen i fastigheten. Fler än en fastighetsägare och förvaltare har förvånats av hur mycket pengar som sparas genom förhållandevis enkla åtgärder för att nämna någon att byta gamla eller inga termostater. En föreningen bytte termostater och injekterade radiatorer gick från 2 670 555 kWh till 2 057 134 kWh i pengar ca 500 000 kr per år.


TERMOGRAFI

Effekten av otätheter i en byggnad, kallras eller dålig isolering kring fönster och dörrar orsakar ofta stora och kostsamma energiförluster. Med hjälp av våra värmekameror kan vi på ett effektivt och snabbt sätt hitta, identifiera och analysera eventuella brister och felkonstruktioner i Er byggnad eller lägenhet.INJUSTERING AV VÄRMESYSTEM

Små skillnader i inomhustemperaturen kan ha den största påverkan i en fastighets totala energianvändning och driftskostnad, bara genom att sänka temperaturen en grad spar föreningar kanske hundratusen kronor eller mer.  En temperaturförändring på 1 grad kan innebära så stora differenser som mellan 5 till 10 % i energianvändning. Obalanser i värmesystem bidrar till höjda kostnader och ett försämrat inomhusklimat.  Att jämna ut temperaturen i fastighetens värmesystem innebär mindre belastningar och är därför ofta en mycket lönsam åtgärd samtidigt som det ofta leder till en förhöjd boendekomfort men även att värmeanläggningen håller flera år längre. Kontakta oss gärna för mer information eller för ett kostnadsfritt offertförslag kring injustering av värmesystemet i Er fastighet.


FÖRHÖJT VÄRDE PÅ ER FASTIGHET

Ett resultat av sänkta energikostnader är att driftnettot blir högre vilket höjer fastighetsvärdet. Ur ett livscykelperspektiv är det intressant att se vilka fördelar en energieffektivisering ger på sikt – i relation till de investeringar du gör idag, det kan vi berätta så bjud in oss till ett inventeringsmöte av fastigheten så kan vi presentera detta på ett styrelsemötet. Framsynta fastighetsägare och förvaltare tar därför hänsyn till driftsfrågorna redan under projekteringen. Dessutom genom att energieffektivisera är att klimatanpassad. En viktig åtgärd som ökar dina möjligheter att miljöklassa fastigheten, vi har olika miljöklassningar som vi sätter upp i Er fastighet. Energieffektivisering bidrar till att fastigheten blir attraktivare för hyresgästerna eller bostadsrättsinnehavaren. Genom att försäkringspremierna blir lägre tar du en mindre risk vid belåningen.

 

Hållbarhet och miljöfrågor är ingen övergående trend. Snarare tvärtom. Det är inte bara EU:s gemensamma klimatmål som spelar roll – efterfrågan på energisnåla hus lär bara öka med åren.


När vi gjort förstudien och energianalysen så hjälper vi Er hela vägen till färdig och driftoptimerad anläggning. Våra klara anläggningar handlas upp tillsammans med Er och styrelsen för att få bästa tänkbara anläggning och till bästa tänkbara pris. Klicka här om ni vill registrera Er för en förstudie.Se gärna Al Gores sida för att rädda världen, länk: https://www.algore.com/project/the-climate-reality-projectTlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.com

Är vår nästa planet Mars ???

BÄTTRE KOMFORT MED MINDRE ENERGI I DIN FASTIGHET OCH MYCKET HÖGRE FASTIGHETSVÄRDE.

Kontaktperson


Projektledare/Samordnare

Chris Hedjerson


Enspännarvägen 1, 4 tr


131 52 NACKA STAND


+ 46 76 22 55 996


e-post: chris@co2nordic.com

Var rädda om jorden !!!

Brf Koppartältet
Nya hus men ändå släpper ventilationen ut uppvärmd och betlad varm luft rakt ut på taket, varför elda för kråkorna.
Återvinning i Brf Engelsmannen 4, vi valde NIBE F1345 x 2 för att göra varmt vatten toppen lösning.
SÅ HÄR SER MÅNGA VENTILATIONSAGGREGAT UT, VI SER TILL ATT NI FÅR ETT NYTT OCH MODERNT ÅTERVINNINGSAGGREGAT INSTALLERAT.
PROJEKTERING AV NY BERG OCH VENTILATIONSANLÄGGNING
BRF ENGELSMNNEN 4 VENTILATION OCH ÅTERVINNING, NYA FASTIGHTER FRÅN 2011, NÄSTA STEG BERGVÄRME 😃
Sprängt och spräckt berg i Brf koppartältet 160 lägenheter, toppen bra syns inte idag att vi varit där. Bromma.
PDL-Center i Frihamnen Padel-tennis Måns Zelmerlöw, Jonas Björkman (tennis) Henrik Söderberg, Jonas Andersson, värme och sanitet.
Vi hjälper HSB-föreningar i Sverige med energiprojekt och upphandling av bergvärme, ventilation, återvinning, FTX, solceller.
Sponsrat Skärgårdsradion 90,2 MHz Jesse & Loognas radiostation som drivs i Sandhamn Seglarhotellet med solceller..
PDL - Center (Padel-tennis) i Frihamnen, här har vi projekterat värme och Sanitet.
Skär utanför Sandhamn, bevara vår skärgård. Vi har gjort Sandhamns Seglarhotell med vattenvärme med värmepump och tar bottenvatten under macken.
Viktigt att bevara vårt kulturarv, här bodarna i Sandhamn vår otroligt vackra skärgård. Här har vi sponsrat Jesse & Loogna på Skärgårdsradion med solceller som driver deras radiostation.

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET, ENERGIEFFEKTIVISERING

Avskrivning i stora fastigheter:


- Stomme & grund                                               

- yttertak                                                                   

- Fasader                                                                 

- Fasadmålning                                                       

- Balkonger/altander                                             

- Fönster/dörrar/portar                                 

- Stomkompletteringar                                     

- Stomkompletteringar

- Stamledningar VA

- Värmesystem

- Ventilation

- Fastighetsel, svagström

- Sekundärbyggnader

- Dränering

- Maskiner
Resarverar oss för felskrivningar

Kan variera något från olika bostadsrättsföreningar.


100 år

20 år

30 år

10 år

30 år

20-60 år

Föreningens ansv.15-50 år

Medlemmarnas ansv. 50 år

50 år

20-50 år

20-50 år

10-50 år

50 år

25 år

5 årVi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Referenser

Brf Engelsmannen 4

95 lgh, Återvinning på frånluften

Brf Runby Gårdar 215 lgh Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lgh, bergvärme fläktar på tak med modbus

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved