Energianalys

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET - ENERGIANALYS

Brf Koppartältet

Energianalys,

 

Co2 Nordic hjälper Er fastighetsägare som bostadsrättsförening eller fastighetsägare med hyresrätter, kontor, centrum eller industri med att uppfylla alla krav som en fastighet behöver idag och om 20 år. Vi hjälper Er med hållbarhet, energiprestanda, energiprojekt, driftoptimering, förstudie och energianalyser. Viktigt för fastighetsägare att sköta om sina fastighetsbestånd.

 

Hos Co2 Nordic får du tillgång till kunskap om såväl fastighetsskötsel och byggentreprenader som hyreshus. Du får stöd att att effektivisera verksamheten oavsett om du har privata, offentliga eller affärsinriktade fastigheter. Vi bistår med projekt- och kostnadshantering och föreslår klimatmedvetna och kostnadseffektiva lösningar.

 

Fastighetsägare som bostadsrättsägare har ofta frågor eller funderingar kring energibesparande åtgärder i sin eller sina fastigheter. Det gäller allt från väldigt enklare frågor till mer omfattande analyser men enkla att utvärdera. Genom att inventera samtliga system som radiatorer, fjärrvärmecentral eller installerad bergvärme och ventilationsanläggning inom fastigheten och skapa en energibalans kan en ny energinivå fastställas. I energianalysarbetet upprättas även beslutsunderlag för eventuellt kommande energiprojekt. Energianalysen omfattar fullständig genomgång av alla tekniska försörjningssystem inom fastigheten, såsom värme, kyla, ventilation, styr och regler. Här kommer den nya energinivån att bestämmas för fastighetens olika system.

Målet med energianalysen är att fastighetsägare ska få en bra överblick över fastighetens energianvändning samt konkreta åtgärdsförslag med besparingspotential.

 

När vi gjort förstudien och energianalysen så hjälper vi Er hela vägen till färdig och driftoptimerad anläggning. Våra klara anläggningar handlas upp tillsammans med Er och styrelsen för att få bästa tänkbara anläggning och till bästa tänkbara pris. En förstudie och energianalys är värd så mycket för att ni skall veta vad ni kan minska kostnader i Er fastighet, vi svara på alla Era frågor.

 

Tlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.com

 

Vi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Referenser

Brf Engelsmannen 4

Återvinning på frånluft

Brf Runby Gårdar Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lgh, bergvärme fläktar på tak med modbus

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved