Driftoptimering av värmesystem

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET - DRIFTOPTIMERING AV VÄRMESYSTEM

Brf Koppartältet

Driftoptimering av värmesystem i Er fastighet,

 

Co2 Nordic drift optimerar värme och ventilationsanläggningar i Er fastighet och för att erhålla den nya energinivån är driftoptimering en mycket viktig del att genomföra men även för att spara pengar. Fastigheten injusteras med nya flöden, effekter och temperaturer som därefter dokumenteras. Co2 Nordic hjälper till med långsiktig besparingen genom utbildning av personal och webbuppkoppling mot fastigheten och en noggrann övervakning..

 

Hos Co2 Nordic får du tillgång till kunskap om såväl fastighetsskötsel och byggentreprenader som hyreshus. Du får stöd att effektivisera verksamheten oavsett om du har privata, offentliga eller affärsinriktade fastigheter. Vi bistår med projekt- och kostnadshantering och föreslår klimatmedvetna och kostnadseffektiva lösningar.

 

När vi gjort förstudien och energianalysen så hjälper vi Er hela vägen till färdig och driftoptimerad anläggning. Våra klara anläggningar handlas upp tillsammans med Er och styrelsen för att få bästa tänkbara anläggning och till bästa tänkbara pris.

 

Tlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.com

 

Vi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Referenser

Brf Engelsmannen 4

Återvinning på frånluft

Brf Runby Gårdar Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lgh, bergvärme fläktar på tak med modbus

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved