bygg

Ny fasad, nya trapphus/hiss, påbyggnad en våning

Bygg, om Co2 Nordic - våra bostäder,


Co2 Nordic är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden..


Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder, men även i fastigheter med lokaler där vi gör om lokaler till lagenheter men även som nu i flera bostadsrättsföreningar så bygger vi på flera våningar på befintligt hus. Vi hjälper en fastighetsägare från råmaterial till att våra mäklare säljer lägenheten till bästa märknadspris med tyngdpunkt på storstadsområden och i hela Sverige, Norge och Finland.


De flesta bostäder vi bygger är bostadsrätter i flerbostadshus, men vi bygger också småhus. Vi har även viss projektutveckling av kontorsfastigheter.


Projekten är ofta små till stora och komplexa och nya fina områden kan då växa fram, vi ser till att husen passar in i miljön för att få stor trivsel.


Exempel på olika typer av uppdrag som våra projektledare utför för våra kunders räkning inom bygg:


 • Stambyte inklusive hantering av boendetillval
 • Fasadrenovering
 • Renovering och målning av fönster
 • Byte av fönster
 • Montage av balkonger
 • Renovering av befintliga balkonger
 • Renovering av innergård
 • Inredning av rå vind
 • Bygger på befintlig fastighet med flera våningar
 • Omvandling av lokaler till bostäder
 • Mark och nya bostadsrättsfastigheter
 • Upprättande av underhållsplan
 • En kontaktperson och ett byggeNär vi gjort förstudien även är får ni som har en lokal en tydlig bild av vad det kan bli men även priser som budget och klara ritningar så hjälper vi Er hela vägen till färdig produkt och lägenhet även med försäljning.


BRED ERFARENHET AV BYGGPROCESSEN


Detta skapar trygghet för den kund som köper en bostad av oss. Det garanterar också kommuner och andra intressenter en samarbetspartner med lång erfarenhet och stor kompetens.


Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning.


Co2 Nordic har lång erfarenhet av att behärska helheten på ett värdeskapande sätt som uppskattas av våra kunder, inte minst genom en nära kontakt med slutkunder. Vi arbetar med ett övergripande ledningssystem, framtaget för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt i Co2 Nordics alla projekt.


FÖRÄDLING AV ER NUVARANDE FASTIGHET OCH PENGAR TILL FÖRENINGEN


Så här kan det se ut när vi gör om Er fastighet och även bygger på den. Bor ni i ett område där bostadspriserna är höga får ni bra betalt för våra arbeten och byggarbeten till fler bostäder och nya lägenheter.

 

PROJEKTUTVECKLINGENS OLIKA FASER


MARKFÖRVÄRV


Våra projekt startar i regel med ett markköp. Säljare är oftast en kommun, privat fastighetsägare eller bostadsrättsförening och till marken hör byggrätter för bostäder eller andra fastigheter. I projektets inledning utser vi en projektledare på Co2 Nordic, som för en dialog med kommunen och andra myndigheter om förutsättningarna. Ofta behövs det arbetas fram en ny detaljplan, något som kan ta allt från ett till fem år.


PROJEKTERING


Ett av de första stegen i projekteringen är att arkitekten börjar rita. Co2 Nordic anlitar bara erkänt skickliga arkitekter med stor erfarenhet Som Ahlquist & Almquist Arkitekter .


När vi godkänt ett förslag från arkitekten kopplar vi in konsulter på konstruktion, mark, el och VVS (ventilation, värme och sanitet). Även en brandkonsult anlitas och ibland också en ljudkonsult om det är fråga om ett trafikerat område.


En projekteringsledare på Co2 Nordic håller ihop arbetet i konsultgruppen och granskar alla handlingar. En inköpare gör alla upphandlingar och beställningar av material och arbete. En platschef utses som sedan noggrant börjar tidsplanera hela bygget.


FÖRSÄLJNINGSSTART


Idag köper många sin bostad redan i projekteringsstadiet. Ritningar och arkitektens skisser ger tillsammans med materialprover, husmodeller och besök på platsen för bygget en bra bild av den framtida bostaden. Vi börjar bygga först när en viss andel av de planerade bostäderna är bokade.


PRODUKTION


Så sätter bygget igång. Arbetsledare hjälper platschefen att planera och leda det dagliga arbetet. En mätningstekniker läser ritningar och mäter ut var allt ska vara och en hantverkare med lång erfarenhet fungerar som lagbas för hantverkarna.


Många av Co2 Nordics arbetslag har jobbat länge tillsammans. Det är väl sammansvetsade grupper som ser till att arbetet på byggplatsen blir effektivt och säkert.


INFLYTTNING


När vi har fått upp husstommen brukar vi bjuda in våra kunder för att ge dem en uppfattning om hur det framtida huset kommer att bli. Oftast löper bygget sedan på fram till inflyttning. En opartisk besiktningsman kontrollerar till sist att allt arbete är riktigt utfört.


Det som för något år sedan var en mängd ritningar och ideér är en lerig arbetsplats är nu hus klara att tas i bruk inom snar framtid.


SÅ PRISSÄTTER VI VÅRA BOSTÄDER


CO2 NORDIC ARBETAR BÅDE MED FASTA PRISER ELLER BUD PÅ DE BOSTÄDER VI SÄLJER.


Priset sätts inför att försäljningen startar, vilket normalt sker 1½ till 2 år innan inflyttning. Varje enskild bostad inom en etapp eller ett projekt prissätts utifrån faktorer som:


 • Bostadens läge och utformning
 • Bostadens storlek och innehåll
 • Lokal prisnivå för motsvarande bostäder
 • Tillgång och efterfrågan på den lokala marknaden
 • Tillgång och efterfrågan på marknaden kan ibland förändras under den tid vi bygger och säljer bostäderna. Då kan vi behöva justera priset för enskilda bostäder på samma sätt som priser förändras på andrahandsmarknaden.


Tlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.com


Orginal

Orginal med nytt trapphus eller hiss och påbyggd övervåning

Brf Koppartältet

Vi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Nya hus men ändå släpper ventilationen ut uppvärmd och betlad varm luft rakt ut på taket, varför elda för kråkorna.
Återvinning i Brf Engelsmannen 4, vi valde NIBE F1345 x 2 för att göra varmt vatten toppen lösning.
SÅ HÄR SER MÅNGA VENTILATIONSAGGREGAT UT, VI SER TILL ATT NI FÅR ETT NYTT OCH MODERNT ÅTERVINNINGSAGGREGAT INSTALLERAT.
PROJEKTERING AV NY BERG OCH VENTILATIONSANLÄGGNING
BRF ENGELSMNNEN 4 VENTILATION OCH ÅTERVINNING, NYA FASTIGHTER FRÅN 2011, NÄSTA STEG BERGVÄRME 😃
Sprängt och spräckt berg i Brf koppartältet 160 lägenheter, toppen bra syns inte idag att vi varit där. Bromma.
PDL-Center i Frihamnen Padel-tennis Måns Zelmerlöw, Jonas Björkman (tennis) Henrik Söderberg, Jonas Andersson, värme och sanitet.
Vi hjälper HSB-föreningar i Sverige med energiprojekt och upphandling av bergvärme, ventilation, återvinning, FTX, solceller.
Sponsrat Skärgårdsradion 90,2 MHz Jesse & Loognas radiostation som drivs i Sandhamn Seglarhotellet med solceller..
PDL - Center (Padel-tennis) i Frihamnen, här har vi projekterat värme och Sanitet.
Skär utanför Sandhamn, bevara vår skärgård. Vi har gjort Sandhamns Seglarhotell med vattenvärme med värmepump och tar bottenvatten under macken.
Viktigt att bevara vårt kulturarv, här bodarna i Sandhamn vår otroligt vackra skärgård. Här har vi sponsrat Jesse & Loogna på Skärgårdsradion med solceller som driver deras radiostation.

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET, BYGG

Referenser

Brf Engelsmannen 4

Återvinning på frånluft

Brf Runby Gårdar Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lgh, bergvärme fläktar på tak med modbus

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved